LEDSTRÅK I TORKMATTA

Allmänna lokaler kommer i allt större utsträckning att anpassas till funktionshindrade på olika sätt. Ledstråk i entréer och utrymningsvägar är viktiga.

​Exempel på lokaler är publika lokaler /offentliga byggnader men även i arbetslokaler såsom, skolor, idrottsanläggningar och receptioner är det lämpligt med ledstråk.

I abi Aluflex och abi Alu Cable mattorna kan ni välja till taktila och visuella ledstråk.

Nedan är ett exempel på abi Aluflex Senior matta med ett taktilt och visuellt ledstråk, från en entré i en skola.